ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος ή τηλεφωνικά, της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΣΕΣΜΕΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΖЄLIA-HERBAL HOLISTIC COSMETICS», που εδρεύει στην Θέρμη –ΤΚ 57001, οδός Λέοντος Σοφού 20 – ΤΘ Δ1807,  με Α.Φ.Μ.: 047375083, Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) 14779620500.

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.zeliacosmetics.com πρέπει να είναι ενήλικες και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η σύμβαση μπορεί να συναφθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Με την επίσκεψη ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει, ότι χωρίς περιορισμούς ή αποκλίσεις δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου, η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων και που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την εθνική (Ν.2251/1994, Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει την ιστοσελίδα της www.zeliacosmetics.com, κάθε πώληση προϊόντων μέσω αυτής, καθώς και πληροφορίες που θα δοθούν μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας με την επιχείρηση. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτή την σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την www.zeliacosmetics.com εγγράφως, ενώ άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Αποκτώντας την ιδιότητα μέλους ή/και με την πραγματοποίηση αγορών μέσω της www.zeliacosmetics.com, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και κάθε συναλλαγή με αυτό, καθώς και οποιαδήποτε τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων.

Σε περίπτωση καταχώρησης από μέρους σας ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή αν προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες on-line, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελέσουν υλικό προς έρευνα. Στην περίπτωση αυτή η www.zeliacosmetics.com διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας σας χωρίς ειδοποίηση.

Εάν διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων, αλλά και των αναπόσπαστων μερών αυτών είναι αντίθετη με τις ως άνω νομικές διατάξεις ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν ή τροποποιείται και ενσωματώνεται στους παρόντες όρους, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για την ενημέρωσή σας για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας και για την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας συστήνουμε να διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το παρόν.

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, banner, σχεδιασμός ιστότοπου, λογισμικό κ.ά), αποτελούν ιδιοκτησία της ΖЄLIA – HERBAL HOLISTIC COSMETICS και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και  Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η όποια αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης της ακεραιότητας ή λειτουργίας της. Σε περίπτωση που παραβιάσετε, είτε από αμέλεια, είτε από δόλο, οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις και των αναπόσπαστων μερών της, θα  καταστείτε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην ΖЄLIA – HERBAL HOLISTIC COSMETICS και τους εταίρους της.

Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της www.zeliacosmetics.com και υποχρεωτική αναφορά της πηγής, ολικά ή μερικά η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου του ιστότοπου, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, φυσική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής του, η αντιγραφή, η πώληση ή η επαναπώληση του.

Το όνομα, το λογότυπο ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.zeliacosmetics.com, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς και κάθε είδους εκμετάλλευση φήμης και πελατείας, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της www.zeliacosmetics.com.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι υπερ-συνδέσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.zeliacosmetics.com, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά για να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο και οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων, των οποίων το περιεχόμενο και την πολιτική δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτές τις υπερσυνδέσεις αποτελεί αποκλειστικά δική σας επιλογή και ευθύνη.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 που ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ  καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline, σας πληροφορούμε ότι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι:

COOKIES
Η www.zeliacosmetics.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζονται οι συχνοί χρήστες, να διευκολύνεται η πρόσβασή τους και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.zeliacosmetics.com

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα της ZЄLIA – HERBAL HOLISTIC COSMETICS παρασκευάζονται και συσκευάζονται στο υψηλών προδιαγραφών εργαστήριό της, το οποίο είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς GMP, που περιγράφονται αναλυτικά στο πρότυπο ΕΝ ISO 22716:2007. Όλες οι χρησιμοποιούμενες Α΄ ύλες για την παρασκευή των καλλυντικών διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CoA, MSDS και TDS, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται μικροβιολογικοί έλεγχοι και έλεγχοι ποιότητας τόσο εσωτερικά, όσο και σε συνεργασία με τα εργαστήρια του διαπιστευμένου φορέα QACS Ltd. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη φύση, την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας ή την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση zelia@www.zeliacosmetics.com. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά!

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι πληροφορίες που δίνονται στον ιστότοπο www.zeliacosmetics.com προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτική ή εκπαιδευτική χρήση. Οι αναγραφόμενες πληροφορίες/ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων και βασίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη γνώμη, τη διάγνωση και την θεραπευτική οδό που θα επιλεγεί από τον θεράποντα ιατρό σας με σκοπό την ίαση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης. Αναζητήστε την επιστημονική συμβουλή του γιατρού σας ή άλλου επαγγελματία υγείας και μην την αγνοήσετε ή τροποποιήσετε ποτέ, επειδή ενδεχομένως διαβάσατε κάτι διαφορετικό στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Καλλυντικών της Ε.Ε. τα προϊόντα με καλλυντικές ιδιότητες δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης ή φαρμακευτικής αγωγής δερματικών παθήσεων. Η αποδοχή ή χρήση των όποιων πληροφοριών εμφανίζονται στο www.www.zeliacosmetics.com γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η αλληλεπίδρασή σας με τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της ΖЄLIA – HERBAL HOLISTIC COSMETICS σημαίνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα νομοθεσία, με τα χρηστά ήθη, με τις αρχές που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και με τα δικαιώματα των άλλων χρηστών. Απαγορεύεται να διανέμετε προσβλητικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα ιδιωτικότητας, ή είναι πολιτικό, εθνικιστικό, προσηλυτιστικό, άσεμνο, κακόβουλο ή απαγορευμένο.

Παρακαλείσθε να ενημερώνετε την επιχείρηση για οποιαδήποτε επικοινωνία πέσει στην αντίληψή σας και αντιβαίνει στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiuette), στη διεύθυνση: zelia@www.zeliacosmetics.com

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η ZЄLIA – HERBAL HOLISTIC COSMETICS διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει, να αλλάξει ή να επεκτείνει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική τους χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής της τιμής, ο πελάτης σε κάθε περίπτωση χρεώνεται το ποσό που αναγράφεται κατά την ημερομηνία παραγγελίας του, ασχέτως της ημερομηνίας παράδοσης.

Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ (24%) και είναι όλες σε Ευρώ (€).  Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή μέχρι παύσης της χρονικής διάρκειας ισχύος τους.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές σε φυσικό κατάστημα. Η επιχείρηση στην περίπτωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές από προϊόντα που αγοράστηκαν από φυσικό κατάστημα και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ή το  αντίστροφο.

Κατά διαστήματα η www.zeliacosmetics.com μπορεί να προσφέρει εκπτώσεις ή δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια στους πελάτες της, που θα αφορούν είτε έκπτωση στο συνολικό ποσό είτε έκπτωση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Τα δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια θα έχουν ημερομηνία λήξης και θα αφορούν μόνο αγορές από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενημερώνεται αρκετά συχνά. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα στα προϊόντα της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνήσετε στο νέο χρόνο παράδοσης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε με e-mail ή τηλεφωνικώς ώστε η παραγγελία να εκτελεστεί. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με τους νέους όρους εκτέλεσης της παραγγελίας σας, τότε αυτή ακυρώνεται.

Μενού
0
Tο καλάθι σας